ТЕМИДА НЕ ВИЖДА

Един римлянин бил осъден несправедливо по някакво дреб­но дело. Той излязъл от съда дълбоко съкрушен, спрял се пред статуята на Темида, намираща се пред входа, и се загледал в нея. Минал негов познат и го попитал:

  • Какво си се загледал в тази статуя?
  • Едва сега разбрах защо Темида стои пред съдилището, а не вътре в съдебната зала.
  • Защо?
  • Защото се срамува да влезе.

А в наше време образът на Темида може да се види и вътре в залите на съвременното правосъдие. И не случайно тя е изо­бразена със завързани очи. Защото една статуя, направена от човешки ръце не може нито да види, нито да възпре неправдата. Но Бог, върховният Съдия вижда и знае. „Господ гледа от не­бето, наблюдава всички човешки синове, от местообиталището Си гледа всички земни жители – Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който познава всичките им дела“ (Псалом 33:13- 15). И „те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите“ (I Петър 4:5).