Да опознаем себе си: темперамент, характер, индивидуалност

Темперамент

Темпераментът е комбинацията от вродените характерни черти, която подсъзнателно засяга човешкото поведение. Тези черти се съчетават генетично въз основа на националността, расата, пола и други наследствени фактори. Тези черти се предават от гените. Някои психолози предполагат, че ние получаваме повече гени от бабите и дядовците си, отколкото от родителите си. С това би могло да се обясни по-голямото сходство на някои деца с бабите и дядовците им, отколкото с родителите им. Подреждането на чертите от темперамента е също толкова непредвидимо, колкото цвета на очите, косата или ръста на тялото.

Характер

Характерът – това сте истинският Вие. Библията го нарича “скритият в сърцето човек.” Получава се в резултат на видоизменението на естествения Ви темперамент от възпитанието в детството, образованието и основните отношения, вярвания, принципи и мотивации. Понякога е наричан “душата” на човека, която е съставена от ума, емоциите и волята.

Индивидуалност

Индивидуалността е външния израз на самите нас, който може да е, но може и да не е същото като нашия характер. Зависи колко сме искрени. Често пъти индивидуалността е една приятна фасада, зад която се крие неприятен или слаб характер. Днес мнозина играят определена роля, ръководейки се от това, което смятат, че би трябвало да бъдат, вместо да се проявят в истинската си светлина. Това е формула за умствен и духовен хаос. Причината е, че следват човешка формула за приемливо поведение.

На кратко, темпераментът е комбинация от чертите, с които се раждаме; характерът е нашият “цивилизован” темперамент; а индивидуалността ни е “лицето,” което показваме пред другите.

Източник: Тим Лахей, „Контролираният от духа темперамент“.