Тестове за любов

 

Преди да се съгласи да даде ръката си за брачна връзка, всяка жена трябва да се запита дали този, с който ще свърже съдбата си е достоен. Какво е било миналото му? Чист ли е животът му? Дали любовта, която изразява има благороден, възвишен характер или е просто емоционална (чувствена)привързаност? Притежава ли той такива черти на характера, които ще я направят щастлива? Може ли да намери истински мир и радост в неговата любов? Ще й бъде ли позволено да запази своята индивидуалност или трябва да предаде решенията (мненията, преценките) и съвестта си на контрола на своя съпруг? (…) Ще бъдат ли запазени чисти и святи тялото, душата, мислите и намеренията й? Тези въпроси са от жизнено значение за благополучието на всяка жена, която встъпва в брачни отношения.

 

Откъс от „Вести към младите“ – Елън Уайт