Ситуацията в окото е вярна и за ухото. А именно, мозъкът е изолиран от звук, така както от светлина: не пропуска никакъв звук да проникне. Следователно без значение колко шумно е навън, във вътрешността на мозъка е съвършено тихо. Въпреки това в мозъка се възприемат най-ясните звуци. Във вашия мозък, който е изолиран от звук, вие можете да слушате симфониите на един оркестър или да чуете целия шум на едно препълнено с хора място.

Нека отново сравним  високото качество и висшата технология, която съществува в ухото и мозъка, с технологията, произведена от човешките същества. Както се полагат усилия, за да се добие ясна картина, така и в продължение на десетилетия са траели усилията за ясен звук. Резултатът от всички тези усилия са звукозаписните машини, музикални уредби, различни електронни уреди и музикални системи, приемащи звука. Въпреки всички тези технологии и хилядите инженери и експерти, които са работили върху тази хай-фи система, все още не е получен никакъв звук, който да има същата яснота и чистота като звука, възприеман от ухото. Помислете си за високо качествените музикални системи, произведени от най-голямата фирма в музикалната индустрия. Дори при тези уреди, когато се записва звук, известна част от него се губи или когато включите уредбата, вие винаги чувате шумящ звук, преди да започне музиката. Звуците, които са плод на технологията на човешкото тяло обаче, са изключително ясни и чисти. Човешкото ухо никога не възприема звука, придружен с шумене или с микрофония, както става при музикалните уредби. То възприема звука такъв, какъвто е, ясен и чист. Това е така, откакто човекът съществува. Нито един визуален или звуков уред, който човек е изобретил досега, не е станал толкова чувствителен и успешен приемник както окото и ухото.

С една дума, технологията на нашето тяло е доста по-величествена от технологията, която човек е произвел, използвайки информация, опит и възможности. Никой не може да каже, че една музикална уредба или една камера са се появили случайно. Тогава как би могло да се твърди, че технологиите, съществуващи в човешкото тяло, които са по-висши дори от тези, биха могли да се появят в резултат на верига от случайности, наречена еволюция?

Очевидно е, че окото, ухото и всъщност всички части на човешкото тяло са плод на много висше сътворение. Те са кристално чисти знаци за единственото по вида си и неповторимо Божие сътворение, за неговата вечна мощ и знание.

Причината, поради която ние посочихме именно сетивата за зрение и слух, е неспособността на еволюционистите да разберат толкова ясни доказателства за сътворението като тези. Ако един ден вие помолите някой еволюционист да ви обясни как е възможно отличен дизайн и технология да се появи в резултат на случайност, ще видите, че той няма да може да ви даде никакъв разумен и логичен отговор.