ТЕЧЕНИЕ

Един поклонник рекъл на реката Ганг:
-Щом хората се мият в теб, водите ти трябва да са пълни с грехове.
-Не – отвърнала реката, -аз ги изливам в океана.

Поклонникът отишъл при океана и му казал:
-Щом Ганг излива водите си в теб, ти трябва да си пълен с грехове.
-Не – бил отговорът -аз изпарявам тези води към облаците.

Тогава поклонникът отишъл при облаците и ги запитал:
-Хей, облаци, щом водите на океана идват при вас, вие трябва да сте пълни с грехове.
-Не сме – отвърнали облаците, -защото ние връщаме водата на хората под формата на дъжд.
“Животът е приказка”