ТИХИТЕ МОЛИТВИ

Когато сме заети с дневните си занимания, трябва да издигаме душата си към Бога в молитва. Тихите молитви се издигат като благоухание пред трона на благодатта и намеренията на врага биват осуетени. Ето така Енох ходеше по Бога. И Бог беше за него една помощ, която никога не липсваше във време на нужда.

Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната на духовната сила. Не е възможно да бъде заменена с никое друго средство, така сигурно запазващо здравето на душата. Молитвата поставя душата в пряк контакт с източника на живота, тя усилва нерва и мускула на религиозната опитност.