ТИ СИ ЕДНО ЧУДО

Всяка преживяна секунда е нов и необикновен момент във Вселената, момент, който никога няма да се повтори. А на какво учим децата си? Учим ги, че две и две прави четири и че Париж е столицата на Франция. Кога ще им обясним кои са те самите?

На всяко от тях би трябвало да кажем:
-Знаеш ли какво си ти? Ти си едно чудо, ти си неповторим. През всички изминали години не е имало друго дете като теб, нито едно. Бързи крака ,сръчни пръсти, начин на движение… Можеш да бъдеш Шекспир, Микеланджело, Бетовен. Имаш заложби за всичко. Ти си истинско съкровище. А когато пораснеш, ще навредиш ли на друго същество, което също като теб е едно чудо?

Трябва да работиш – всички трябва да работим ,за да направим света достоен за неговите деца.
“Животът е приказка”