ТИ СИ С БЕЗКРАЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Във всяко човешко същество Исус съзираше безкрайни възможности. Той виждаше хората такива, каквито можеха да станат, преобразени чрез Неговата благодат. Като ги гледаше с надежда, Той вдъхваше надежда. Като ги посрещаше с доверие, Той вдъхваше доверие. Той събуждаше както желание, така и вяра. В Неговото присъствие души, презрени и паднали, осъзнаваха, че са все още хора и започваха да копнеят да се докажат достойни за Неговото зачитане и уважение. За мнозина отчаяни Той отваряше възможността за един нов живот.

Битката за твоя ум (biblebg.com)

P.S. Ако се бориш с лоши навици, които подкопават здравето и радостта ти, Исус не само съзира безкрайни възможности в теб, но и иска да ги проявиш в сътрудничество с Него. Никоя молитва за прошка, мъдрост и сила за промяна не е отблъсната!