ТОВАРЪТ Е НАШ МОСТ

В една басня се разказва за мравка, която бавно и с много усилия напредвала, носейки непосилен за нейните възможности товар – една няколко сантиметрова сламка. Въпреки всичко тя се справяла някак си до момента, в който пред нея зейнала широка пукнатина в земята. Препятствието изглеждало непреодолимо. Уплашеното насекомо пуснало сламката на земята, но тя паднала напречно на пукнатината и се превърнала в мост, по който мравката преминала и продължила успешно пътя си.

Колко често в живота си откриваме, че товарът ни може да се окаже мост и възможност да се приближим при Бога.