ТОВА Е МОЯТ ЖИВОТ

Има една история за човек в лодка, започнал да пробива дупка под краката си там, където седял. Когато останалите хора в лодката настояли да спре, той отвърнал: “Това не е ваша работа. Това си е моето място!”

Този абсурден отговор често се използва като извинение от грешниците, за да оправдаят поведението си. “Това е моят живот; той няма нищо общо с вас!” Разбира се, всичко, което правим или не правим, влияе на другите, особено на хората най-близо до нас. Кой не е изпитвал резултатите от действията на другите хора – били те добри или зли?