ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ

Когато човек се намира под въздействие на стрес, способността му за възприемане, запаметяване, разсъждение и преценка може да се увеличи в рамките на ограничен период от време. Когато обаче напрежението се усилва, идва сривът. Това е моментът, в който се наблюдават затруднения в познавателните или интелектуалните способности.

Например един от първите симптоми, предизвикани от стреса, се състои в затруднено съсредоточване и в намаляване силата на паметта. Намалена е също така способността за разсъждаване, за разрешаване на проблеми и за вземане на решения поради присъствието на стрес. Това е типичното положение, в което човек се чувства ,,блокирал“ и не може, нито знае как да реагира пред нова, неочаквана или необичайна ситуация.

P.S. Умората е сигнал от тялото, който никога не трябва да се пренебрегва. Ако не си дадем отдих навреме, ще се наложи да го получим при следващи неблагоприятни обстоятелства.

,,Владей стреса“  Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/?product-page=2