ТОЙ БДИ

По време на Втората световна война една възрастна жена в Англия издържала ужасяващите бомбардировки с изумително хладнокръвие. Когато я попитали каква е тайната на нейното спокойствие, тя отговорила:

  • Всяка вечер се моля. След това си лягам с увереността, че Бог бди над мен и така заспивам спокойно. В края на краищата, защо трябва и двамата да стоим будни?