Минавайки през църквата си по обяд, един пастор решил да се отбие до църквата, за да види кой е дошъл да се моли. Точно в този момент задната врата се отворила и един мъж се приближил по пътеката. Пасторът се намръщил, когато забелязал, че човекът е небръснат. Ризата му била износена, а палтото му овехтяло и протрито. Мъжът коленичил, свел глава, после се изправил и си отишъл.

През следващите дни, все по обяд, този човек идвал и всеки път коленичел само за момент, с кофичка за храна в скута си.

И така, подозренията на пастора нарастнали и започнал да се страхува от обир. Той решил да спре мъжа и да го попита: “Какво правите тук?” Старият човек казал, че работи надолу по пътя. Обедната почивка била половин час. Това било неговото време за молитва, да намери нова сила.

“Разбирате ли, оставам само за момент, защото фабриката е толкова далече. Коленича тук и говоря на Господ, казвам Му: “Дойдох отново само да Ти кажа, Господи, колко съм щастлив, откакто открихме приятелството си и Ти отне греха ми. Не знам много как да се моля, но мисля за Теб всеки ден. Исусе, аз съм Джим и Те уверявам, че съм с Теб днес.”

Пасторът се почувствал глупаво и казал на Джим, че всичко е наред и че е добре дошъл да идва и да се моли по всяко време. Джим се усмихнал, благодарил и побързал към вратата.

Пасторът коленичил. Сълзите му потекли и той повторил молитвата на стария Джим: “Господи, дойдох отново само да Ти кажа колко съм щастлив, откакто открихме приятелството си и Ти отне греха ми. Не знам много как да се моля, но мисля за Теб всеки ден. Исусе, това съм аз и Те уверявам, че съм с Теб днес.”

Един ден, следобяд, пасторът забелязал, че старият Джим не дошъл. Минали дни и той започнал да се тревожи. Попитал във фабриката и разбрал, че Джим е болен. В болницата били загрижени, а Джим ги развълнувал. Седмицата, през която бил с тях, донесла промяна в отделението – с усмивката му, заразителната му радост. Променените хора били неговата награда.

Старшата сестра не можела да разбере защо Джим бил толкова весел, въпреки че не получавал нито цветя, нито обаждания, нито картички, нито посещения.

Пасторът се приближил до леглото, слушайки безпокойството на сестрата: “Нито един приятел не дойде да му покаже загриженост. Той няма към кого да се обърне.”

Старият Джим погледнал учудено и казал с мила усмивка: “Сестрата греши, но тя няма откъде да знае, че всеки ден по обяд Той е с мен, моят скъп Приятел. Той сяда ето тук, взема ръката ми, навежда се и ми казва: “Джим, дойдох отново само да ти кажа, колко Съм щастлив, откакто открихме това приятелство и Аз отнех греха ти. Обичам да те слушам всеки път, когато се молиш и мисля за теб всеки ден. Джим, това Съм Аз, Исус, и те уверявам, че Съм с теб днес.”

Много хора ще влизат и излизат от живота ти, но само истинските приятели ще оставят следи в сърцето ти.

Нека Бог те държи в дланта на ръката Си и ангели да бдят над теб!

 

“Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз Съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин.” Матей 28:18-20