ТОЙ ПРИСЪСТВА

Телефонът в офиса на църквата във Вашингтон, която президентът на Щатите посещавал, иззвънял. Гласът отсреща попитал:

–              Извинете, очаквате ли президентът да бъде тази неделя в църквата?

–              Не мога да кажа – казал служителят – Но очаквам Бог да присъства и мисля, че това е достатъчно основание и подтик за голяма посещаемост.