ТОЙ ЩЕ ТЕ ПРЕВЪРЖЕ

Христос познава Своите овце интимно, а страдащите и безпомощните са обект на Неговата специална грижа. Нека виновните грешници дойдат близо до Онзи, който е тяхната умилостивителна Жертва. Нека се притиснат към Него, вкопчени, сякаш ще умрат. Никое човешко същество не може да излекува душата, която е обиждала Христовия Дух. Единствено чрез Спасителя е възможно да се получи изцеление. Нито живот, нито смърт, висини или дълбини не могат да ни разделят от Божията любов, която е в Христа Исуса; не защото ние Го държим толкова здраво, но защото Той ни държи толкова силно. Само Той може да ни достигне със Своята ръка, за да ни издигне от дълбините на обезсърчението и безнадеждността и да постави стъпките ни върху Канарата. Никога не чувствай, че Христос е някъде далеч. Той е винаги много близо. Неговото любящо присъствие те обкръжава. Търси Го като такъв, който желае да Го намериш. Бог те обича. Той не желае да те привлече близо при Себе Си, за да те нарани, о, не; но за да те утеши, да влее в теб мирото на радост, да излекува раните, които грехът е причинил, да превърже там, където Сатана е наранил. Той желае да ти даде облекло на хваление вместо унил дух. Христос никога няма да изостави онези, за които е умрял. Възможно е ние да Го напуснем и да бъдем надвити от изкушението, но Христос никога не може да се отвърне от този, за когото е платил откупа със собствения Си живот.

Битката за твоя ум (biblebg.com)