ТОЙ ЩЕ ЦАРУВА ВЕЧНО

„И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове“ (Откр. 11:15).

Идването на Христос, за да установи царството на правдата, е вдъхновявало към най-възвишени и прочувствени свидетелства свещените автори (…) Псалмистът възпя силата и величието на израилевия Цар: „Нека се веселят небесата и нека се радва земята (…) пред Господа, защото Той иде. Защото иде да съди земята; ще съди света с правда и племената във верността Си“ (Псалми 96:11-13).

Пророк Исая казва: „Ще погълне смъртта завинаги и Господ ще обърше сълзите от всичките лица и ще отнеме укора на людете Си от цялата земя; Защото Господ е изговорил това“ (Исая 25:8).

Преди да се раздели с учениците Си, Спасителят ги утеши в скръбта им с уверението, че пак ще дойде: „Да се не смущава сърцето ви (…) В дома на Отца Ми има много обиталища (…) отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си“ (Йоан 14:1-3).

Ангелите, останали на Елеонския хълм след възнесението на Христос, повториха на учениците обещанието за Неговото завръщане: „Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето“ (Деяния 1:11). А апостол Павел, говорейки под Божие вдъхновение, свидетелства: „Сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба“ (1 Солунци 4:16). Пророкът от Патмос казва: „Ето, иде с облаците и ще Го види всяко око“ (Откровение 1:7).

Около Неговото триумфално завръщане се съсредоточават всички славни неща, „когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци“ (Деяния 3:21). Тогава толкова дълго продължилото господство на злото ще бъде съкрушено; „световното царство“ стана „царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.