ТРАЙНИ ПРОМЕНИ В ТЕГЛОТО

Разбирането, че диетата може да предизвика малки промени в метаболизма на калориите, които да доведат до големи промени в телесното тегло е важна и полезна концепция. Това означава, че съществува системен процес за дълготраен контрол на телесното тегло който работи, за разлика от безсистемния процес на ударните диети, който не работи. Той отговаря също за честите наблюдения, че хора, които консумират нископротеинови, нискомазнинни диети, състоящи се от непреработени растителни храни, имат по-малко трудности с поддържането на теглото си, даже, когато консумират същите или малко повече от общите калории.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл