Трапеза, положена пред мен

“Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие” (Йоан 6:54,55).

Вечният живот е приемането на живите истини на Писанието и вършенето на Божията воля. Това означава да се храниш с плътта и да пиеш кръвта на Божия Син. Привилегия на всички е да вкусват от небесния хляб, като изучават Словото и така се сдобиват с духовни сили и мускули.

Всеки човек трябва да присвои благословението за собствената си душа, иначе не би се нахранил. Знаете, че няма да се нахраните, гледайки добре отрупана трапеза и как другите се хранят. Бихме умрели от глад, ако не се храним физически; ще изгубим и духовната си сила и жизненост, ако не приемаме духовния хляб.