ТРАПЪТ

Един пътник паднал в един дълбок трап и не можел да излезе. Няколко човека минали покрай него и го виждали как се бори да излезе от трапа.

Чувствителния човек казал: “Съчувствам ти, че си там.”

Мислещия човек казал: “Логично е, че накрая някой падна в този трап.”

Естетичния човек каза: “Мога да ти дам няколко идеи как да си украсиш трапа.”

Осъждащия човек каза: “Само лошите хора падат в трапове.”

Aналитичния човек каза: “Помогни ми да измеря дълбочината на трапа ти.”

Любопитния човек каза: “Кажи ми как падна в този трап?”

Перфекциониста каза: “Вярвам, че си си заслужил трапа.”

Данъчния каза: “Плащаш ли данъци за този трап?”

Самосъжаляващия се човек каза: “Трябваше да видиш моя трап!”

Специалиста по медитация каза: “Просто се отпусни и не мисли за трапа.”

Оптимиста каза: “Усмихни се! Можеше и да е по-зле!”

Песимиста каза: “Подготви се! Още лоши неща те чакат!”

Исус, виждайки човека се наведе, взе ръката му, вдигна го и го извади от мизерния трап.

Лука 10:36, 37

Кой … се е показал ближен…?  

…Онзи, който му оказа милост.”