ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА

Хората с тревожни разстройства по принцип не изглеждат за нетренираното око като личности със сериозни психични проблеми. Например човек с генерализирано тревожно разстройство може да изглежда просто паникьор. Често той изобщо не осъзнава факта, че има реално психиатрично заболяване, което може да бъде излекувано.

Засегнатият човек може да казва: ,,Мислех си, че просто съм си такъв. Това състояние ту се появяваше, ту изчезваше. Можеше да продължава дни наред. Притеснявах се какво ще наготвя за гостите или дали ще харесат подаръка. Просто все се тревожех за нещо…понякога усещах замаяност. Сърцето ми забиваше силно или бързо. А това ме караше още повече да се тревожа“. Тревожните разстройства са реални психиатрични проблеми. Те най-добре се лекуват от квалифициран медицински специалист.

,,Изход от депресията“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2