ТРЕНИРОВКА ЗА МОЗЪКА

Упражненията са  изключително  полезни за тялото  и  ума на млади, стари, здрави и болни хора. Резултатите за физиката от постоянните уп­ражнения донасят значителна полза също и за психиката. Това е особе­но решаващо за хора от рисковата група за когнитивни нарушения (като по-възрастните).  Дори  сравнително  кратките  периоди  на  упражнения могат да възстановят някои от загубите в обема на мозъка, свързани с ос­таряването. Едно проучване на  1020 възрастни хора от домове, всичките с деменция, разкрива, че рискът за влошаване спада със 7% за всеки до­пълнителен час, прекаран всяка седмица във физическа активност  Освен това рискът да починат през следващите няколко години спада с  11% за всеки допълнителен час активност през седмицата. Допълнителна полза е отслабването, което също може да доведе до подобрени познавателни способности. Като  че  ли  активните  осемдесетгодишни  хора  са  по-съсредоточени и  по-малко  се разсейват от своите по-слабо  активни връстници според проучване, включващо  106 пенсионери, чиято средна възраст е 80 г. В това проучване участниците попълнили въпросник за това колко време прекарват всяка седмица във физически дейности – натоварващи упраж­нения, спокойно ходене, правене на движения, стоене изправени и седене. След това били проверени способностите им да се концентрират. Физически  активните пенсионери успявали  по-добре да се  фокуси­рат върху задачата дори когато има разсейващи фактори, отколкото тех­ните по-слабо активни връстници.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“