ТРИТЕ ЖЕЛАНИЯ

Един мъж мечтаел за по-добър живот. Не му харесвал домът, в който живеел, дрехите, които носел. Въобще, нищо от това, което го обкръжавало. Питал се, защо някои имат всичко, за което може да се мечтае, а той няма нищо. “Само ако имах хубава къща, красива жена и много пари, бих могъл да бъда щастлив” – мислел си той по цели дни. И веднъж срещнал Вълшебник.
– Чух мислите ти – казал Вълшебникът. – И съм готов да ти помогна. Кажи ми какво искаш и ще изпълня желанието ти.
Мъжът отначало не можел да повярва на щастието си:
-Нима става така? Просто да поискам и всичко да се изпълни! Навярно ще искаш нещо в замяна?
Но Вълшебникът отвърнал, че нищо не му трябва.
– Ти се молиш отдавна и помислих, че точно знаеш какво ти е нужно. Просто поискай и ще се сбъдне!
– Чудесно! – зарадвал се мъжът. – Трябва ми голяма, луксозна къща. Жена – красавица, но да умее и да готви. Нужно ми е още да имам винаги много, много пари!
– Добре! – казал Вълшебникът. – Легни да се наспиш и когато станеш утре, ще имаш всичко това.
Действително, на следващата сутрин мъжът се събудил в голям, разкошен дом, посрещнала го ослепителна красавица, а закуската вече била готова. Всичко било великолепно. В банката имало открита сметка на негово име и колкото и да теглел от нея, тя непрекъснато се попълвала. Отначало мъжът не можел да повярва, че това се случва с него. Той бил просто във възторг!
Но минавали дни и месеци, в живота му нищо не се променяло. И той не можел да разбере, какво все пак не му достига, какво може още да му е нужно, когато има всичко. Със сигурност чувствал, че така и не е придобил желаното щастие. И отново започнал да призовава Вълшебника.
– Защо не съм щастлив, след като имам всичко? – попитал мъжът Вълшебника, когато той се появил отново.
– Изпълних всичко, което поиска. Наслаждавай се на щастието си!
– Не мога. Чувствам се самотен в този огромен дом. Красивата жена не ме радва, парите не ми носят удовлетворение. Защо? Отговори ми, Вълшебнико!
– Ти поиска дом, но не и топлина и уют в него! Поиска красива жена, но не и любов и разбиране! Поиска пари, но не и свободата, силата и радостта, които могат да ти донесат!
Мъжът се зарадвал:
– Благодаря ти! Стана ми напълно ясно и искам всичко това. Дай ми го!
– Е, след като всичко си разбрал, иди и го създай сам! – казал Вълшебникът и изчезнал.
Мъжът се пробудил в предишния си дом, сам, без жена и пари. Но затова пък притежавал увереността и знанието за това, какво иска наистина.