Един цар казал на своя съветник:
-Искам да разгадаеш три загадки. Ако се справиш, ще те позлатя. Ако не, ще ти взема главата. Ето и загадките:

1.Кое е най-важното време?

2.Кой е най-важният човек?

3.Кое е най-важното дело?
Имаш три дни.

Тръгнал си съветникът.

Мислил, мислил, нищо не измислил. Вървял и плачел. Главата си ще загуби. Минал през една поляна, на която момиче пасяло гъски.
-Защо плачеш, старче? – попитало момичето.

Той споделил болката си.
– Но това е толкова просто. Най-важното време е Сега, защото миналото е отлетяло,
а бъдещето още не е настъпило. Най-важният човек е този, който Сега е до теб,
защото може да си замине и никога повече да не го видиш. А най-важното дело е това, което вършиш Сега за човека, който е до теб.