ТРИТЕ СЕСТРИ

Суворов бил изключително скромен и не говорел за своите военни успехи. Когато веднъж Милорадович споменал за неговото преминаване през Алпите, генералът го прекъснал:

  • Не аз, а трите сестри ни преведоха.
  • Кои три сестри? – запитал изненадан събеседникът му.
  • Тези, които Бог милостиво ни изпрати – Вяра, Надежда и Любов.