ТРИТЕ СИТА

При древния мъдрец Сократ дотичал развълнуван човек:

– Слушай, Сократе, като твой приятел трябва да ти кажа…

– Чакай! – прекъснал го мъдрецът – Преся ли известието си през трите сита?

– Какви сита? – изумено попитал приятелят му.

– Първото се нарича ИСТИНА. Провери ли дали известието ти е истинно?

– Не, просто ми го разказаха и ето…

– Е, навярно си използвал поне второто сито. То се нарича ДОБРОТА.

– Не, в това, което ще ти кажа, няма нищо добро, напротив…

– Хм – прекъснал го мъдрецът – Тогава нека пресеем твоето известие през третото сито. Дано издържи поне на това изпитание. НЕОБХОДИМО ли е да ми кажеш това, което си чул?

– Да предположим, че не е необходимо – отговорил гостенинът.

– Тогава – усмихнал се Сократ – погреби известието си някъде и не обременявай с него нито себе си, нито мен.