ТРИУМФИРАЩАТА ЦЪРКВА

„И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи“ (Откр. 15:2).

Сега църквата воюва. Срещу нея се противопоставя светът, потънал в тъмнина и отдаден на идолопоклонство. Но идва денят, когато битката ще бъде спечелена с победа. Божията воля ще възтържествува над земята, както тържествува на небето. Спасените ще познават не друг закон, а закона на Небето. Всички ще са щастливи, сплотени в едно небесно семейство, облечени в одежда на благодарност и хваление – дрехата на Христовата праведност. Цялата природа, в нейната превъзходна миловидност, ще отразява почитта си към Бога с хваление и благодарност. Светът ще бъде окъпан в небесна светлина. Лунната светлина ще бъде така ярка, както слънчевата, която, от своя страна, ще бъде седемкратно по-ярка от сегашната. Годините ще преминават в задоволство. Над тази сцена утринните звезди ще пеят заедно и всички Божии синове ще възклицават от радост, докато Бог и Христос прогласяват: „Не ще има повече грях, ни смърт“.

Ангелите, заедно с онези, които са приели страданията за Исус за особена привилегия, ще хвърлят короните си в краката на Изкупителя, възкликвайки: „Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. На Този, който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове“ (Откровение 5:12,13).

Изкупените с вълнение и радост приветстват всеки, който ги е водил по пътя им до Бога. Тяхното общо спонтанно хваление към Този, който умря за човечеството, за да му подари живот, съизмерим с Божия. Сега, когато конфликтът е приключил и всички страдания са забравени, викове на победа изпълват цялото небе, щом изкупените заобиколят Божия трон. Всички ще бъдат изпълнени с радост и ще приветстват Бога с възклицание: „Достойно е Агнето, което беше заклано“.