ТРИ ВИДА БЕЗБОЖНИЦИ

 

На една маса в закусвалня група младежи водели лекомислен разговор  в който се изказали подигравателно за вярата, като демонстрирали самочувствие от това, че са атеисти. Наблизо седял един вярващ, който го слушал търпеливо, но накрая се намесил в разговора и казал:

  • Господа, тъй като заявявате, че сте безбожници, бих искал да зная от кой вид сте. Първият вид са онези задълбочени мислители, които след изучаване на много и различни филосовски учения от древността до днес, просто са се заблудили и отдалечили от Бога. Не мисля, че вие сте станали безбожници след като сте изминали пътя на философите. Втората група са онези, които без да мислят, без да задават въпроси и да изследват, без да имат свое собствено мнение, просто повтарят като папагалите думите, които чуват или като маймуни подражават на това, което се счита за модерно. Струва ми се, че вие не сте и от тази група. Третият вид атеисти са хора с нечиста съвест. В живота им има нещо гнило или крият някакви престъпления и затова не искат да има справедлив и свят Бог, съд и вечно наказание. Те се утешават с внушението си, че няма Бог. И затова се вписват в пътя на неправдата и злото, без да се смущават от греховете, които вършат. Може би ще кажете, че вие не сте и от този вид атеисти. Но, господа, друг вид просто няма.

Като казал това, вярващият оставил своите смутени съперници.