ТРИ ВИДА ПОКАЯНИЕ

Веднъж на едно събрание пастир Флатих от Мюнхинген (1713-1797) казал, че според него има три вида покаяние: светско, юдейско и християнско. След като обяснил какво представлява всяко едно от тях, един от присъстващите станал и заявил, че е напълно съгласен с тези твърдения, защото самият той е преминал и през трите вида покаяние.

В продължение на много години от своя живот той е имал поведение, което със своята открита неморалност е скандализирало обществото. Един ден, осъзнавайки, че такъв начин на живот не е най- доброто решение за него, той се покаял пред света, т.е. взел решение да стане нормален гражданин. По- късно, след няколко години, направил още една крачка. Решил да стане добродетелен. Това било неговото юдейско покаяние. Tой започнал да живее съобразно определени правила и норми и строго осъждал другите и за най-малките им грешки. Накрая Бог го довел до истинско покаяние. След като осъзнал своето състояние на изгубен грешник, той изповядал греховете си и намерил спасение на своята душа чрез вяра в Христос. Tака започнал своя истински живот.