ТРИ ПТИЧКИ

Наблюдавах три птички в полет. Кръжаха бавно и описваха големи кръгове. Шестте крила се движеха в съвършен синхрон, изгряващото слънце се отразяваше за миг в тях и после птичките отлитаха надалеч.

Ако бях орнитолог, щях да разпозная крилатите създания, да назова имената им и да ви обясня техния произход и привички. Ако ги бях гледал с очите на метеоролозите, бих разпознал признаци за дъжд, буря или спокойно време и бих подпатил прогнозите си с древни предания. Като философ, бих разсъждавал върху тайнството на живота и многобройните форми на съществуване. Но тъй като не съм нищо подобно, ще ви кажа, че видях три много красиви бели птички, които се радваха на прекрасното утро.