Един човек всеки ден отивал до фурната и винаги купувал три самуна хляб.
Веднъж хлебарят му казал:
– Слушайте, никога не купувате четири, никога не купувате два, всеки път точно три самуна. Моля, кажете защо?
– Един самун давам назаем. С другия си плащам борча. А един самун е за семейството ни.
– Обяснете, моля, нима все-е-еки ден давате на някого назаем? Колко години може да се дава?
– Ето този самун е за родителите, връщам им дълга си към тях. Този хляб е за децата, давам им го назаем. А този самун го ядем заедно с жена ми.
В живота няма „само да взимаш“, там съществува поле на взаимовръзки. Иначе казано, колкото повече внимание и уважение проявяваш към родителите си, колкото по-силна е любовта ти към тях, толкова повече благословение и благодат от Бога ще получиш през живота си.