ТРОЙНАТА АНГЕЛСКА ВЕСТ

ВЕСТТА НА ВТОРИЯ АНГЕЛ: Откровение 14:8 ,,Падна, падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване“.

В Откровение 14:8 се провъзгласява втората ангелска вест: ,,Падна, падна великият Вавилон…“. Библията говори за две духовни царства: Ерусалим – Божието царство, и Вавилон – сатанинското. На еврейски език Вавилон означава ,,объркване“, а Ерусалим – ,,град на мир“. Първият е център на идолопоклонство и борба против Бога, а вторият – Божий град и център на доброто. За Вавилон четем в откровение 17:5: ,,И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята“. ,,Вавилон“ се употребява фигуративно и символизира всички отпаднали религиозни организации до края на историята. Втората ангелска вест посочва греховете на духовния Вавилон. Световното християнство се обърна от Божието слово към човешки философии и традиции. Библейският ясен доклад за Сътворението бе заменен с еволюционната теория. Там, в заблудите на ,,Вавилон“, са още и спиритизмът и астрологията. Така тя, ,,майката на блудниците“, напои народите и църквите с виното на несвяти учения. Блудството алегорично представя незаконните връзки на църквата със света. Падането на духовния Вавилон означава, че протестантските църкви са се отклонили от чистотата на Евангелието, т.е. оставили са Христос, ,,своя съпруг“, и са се съединили със света. Но, което е важно и трябва да се запомни, не хората в тези църкви са паднали, а ученията и системите.

Основни учения на Библията (съкратено издание)  Издателство ,,Нов живот“