ТРОНЪТ С ДЪГАТА

„Ето, престол беше поставен на небето и на престола седеше Един. И седналият приличаше на камък яспис и сардис; имаше около престола и дъга, наглед като смарагд“ (Откр. 4:2,3).

Дъгата над трона е вечно свидетелство: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, които вярва в Него, но да има вечен живот“.

Както дъгата в облаците се образува при наличие на дъжд и слънце, така и дъгата над трона обединява милостта и правдата. Не трябва да държим само на правдата, защото това ще засенчи славата на дъгата на обещанието над трона; хората ще виждат само наказанието от закона. Ако нямаше правда и наказание, нямаше да има стойност в Божието управление. Спасението е пълно, благодарение на съчетанието на правдата и милостта.

Милостта ни кани да влезем през портите на Божия град, а правдата е тази, която дава на всяка послушна душа привилегията да бъде член на царското семейство като дете на Небесния Цар. Ако има слабости в нашия характер, няма да можем да минем през портите, които милостта е отворила за послушните, защото правдата стои на входа и търси святост във всички, които ще видят Бога.

Ако правдата не съществуваше и ако само Божията милост отваряше портите, без да се интересува от характера на децата на човешката раса, в небето щяха да се породят условия за по-голямо непокорство и бунт, отколкото този на Сатана. Мирът, щастието и хармонията в небето щяха да бъдат унищожени. Идването на хора от земята на небето няма да промени човешкия характер; щастието на изкупените в небето е резултат от формирания Христов модел на характер в този свят. Светиите на небето първо трябва да са светии на земята.

Спасението на човеците, за което Христос се пожертва, е в това, че всеки чрез Неговата благодат може да изгради характер с небесна стойност, който ще го предпазва от греха. Така Божият закон не се обезценява от евангелието, а силата на греха се унищожава и скиптърът на милостта се предлага на покаялия се грешник. Бог никога няма да остави Своя народ сам в борбата срещу злото. Нека Исус да бъде нашата опора.