ТРУДНОСТИ

 

Трудностите могат да ни направят или по-добри, или по-огорчени. Понякога крещим срещу несправедливостите и страданията в живота, понякога желаем да защитим себе си и онези, които обичаме, от всички болезнени поучения. Уморяваме се от борбата и може дори да стискаме юмруци срещу Бога, защото разрешението на проблемите изглежда трудно и временно. Защо всичко не се развива съвсем гладко? Защо животът трябва да бъде толкова труден?
Веднъж един човек намерил пашкула на императорска пеперуда и го запазил, за да наблюдава как ще се появи красивото създание. Денят дошъл и то започнало да се бори да излезе през малкия отвор в края на пашкула. Борбата продължила, но насекомото нямало сила да провре тялото си отвъд дадената точка.
Накрая, като преценил, че има нещо погрешно и че отворът трябва да е по-голям, човекът взел ножици и внимателно срязал задържащите конци. Пеперудата леко излязла и пропълзяла навън. Тялото обаче било голямо и подуто, крилата малки и сбръчкани. Мъжът предполагал, че след няколко часа крилата ще се развият. Но това не станало. Насекомото, което би трябвало да бъде едно красиво създание, свободно да лети, прекарало краткия си останал живот, влачейки наоколо подутото си тяло и сбръчканите си крилца.
Ограничаващите конци и борбата, необходима за преминаването през тесния отвор, са били Божият метод да се стимулират крилата. “Милостивото” рязване на конците било възможно най-жестокото дело.
Често Бог ни оставя по-скоро да се борим, отколкото да пристъпи като по-голям брат и Той да понесе неудобството вместо нас. Без съмнение Той би могъл да направи всичко това леко и всеки момент от живота да бъде приятен. Но когато се борим, почти изчерпвайки силите, отвъд всяка издръжливост, в нас настъпват промени, които иначе не биха могли да настанат;”флуидите” се развиват в крила и след време вече можем да летим! Ако в някои критични моменти борбата престане, ние вече сме осакатени… или докато Бог ни даде друга възможност за реабилитация, която ще направи това, което не сме дочакали да направи първата безплодна борба.