ТРЪГНЕТЕ НАПРЕД

“Доволно сте обикаляли тая поляна; върнете се към север.
(Второзаконие 2:3)”

Вървете напред, но не в самодоволството и себевъзвеличаването си, а изпълнени с надежда и кураж. Божии ангели закрилят верните чада на царството. Ако те вървят в Господния път, ще получат необходимата им помощ. Голяма част от Божието дело в началото бе незначително и пренебрегвано от онези, които желаят да го видят придвижено напред с голяма сила и влияние. Но Господ трябва да изпита Своите работници, много, от които са неспособни да понесат успеха, защото, ако успехът дойде скоро при тях, те ще възвеличат себе си.

Нека хвалим и величаем Бога. Нека всички ходим в смирение пред Него и Го прославяме. Онези, които работят с най-голям успех за Бога са хората, които много се молят и поставят себе си изцяло в зависимост от Христа.

В много случаи оскъдността от средства е в съответствие с Божия план за да може Неговото дело да се развива по същия начин, по който Величието на небесата работеше. Икономичност, себеотрицание и самопожертвувателност – това са нещата, които винаги трябва да изявяваме. До края на времето църквата ще трябва да се бори с трудности, за да бъде Божието дело непорчно и чисто, без петно от измама или интрига. Бог ще очисти всяка институция, като изгони от нея търговците и купувачите.

Вярвайте в Бога и ходете в съветите Му. Може да се допусне да преминете през борби и трудности и тогава Бог ще разкрие Своята сила и мъдрост в отговор на смирената молитва. Доверете се на Него, като на слушащ и отговарящ на всяка молтва Бог…. Той ще ви се открие, като Бог, Който може да помогне при всяко затруднение….