ТРЯБВАТ УСИЛИЯ, ЗА ДА СЕ СПЕЧЕЛИ ДОРИ ЕДНА ДУША

„Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената, докле я намери?“ (Лука 15:4).

Ако Исус е оставил деветдесет и девет, за да потърси една изгубена овца, можем ли ние да бъдем оправдани, ако не правим така? Не ви ли се струва, че ако отказваме да работим така, както Христос е работил, и нашата жертвоготовност не е като Христовата, това е предателство спрямо Бога и спрямо жертвата, която Той е дал?

Нека се бие тревога по цялата земя нашир и надлъж, да се каже на хората, че Господният ден е близо и много бърза. Няма да остане непредупреден човек. Би могло и ние да сме на мястото на тези нещастни души, които сега съгрешават. Би могло и ние да сме сред невежите. Според истината, която сме получили за другите, сме задължени пред тях да им я предадем.

Няма време за губене. Краят е близо. Скоро преминаването от място на място, за да се разпространи истината, ще бъде затруднено от опасности отляво и отдясно. Ще бъде направено всичко, за да се попречи на Божиите вестители – да не могат да правят това, което е по силите им да вършат сега. Трябва да посрещнем нашата работа и да напредваме толкова бързо, колкото е възможно, и то така, сякаш сме в битка. От светлината, дадена ми от Бога, знам, че силите на тъмнината се трудят с голяма енергия и стъпват като крадец. Сатана се прокрадва към спящите като вълк към жертвата си. Имаме предупреждения, които можем да отправим сега. Скоро работата, която сме призовани да извършим, ще е много по-трудно да изпълним, отколкото си представяме. Бог ни помага да вървим в пътя на светлината и да работим с очи, отправени към Исус, нашия Водач, Който търпеливо и упорито настоява да спечелим победа.

В нашия живот тук, на земята, макар и ограничен в греха, най-голямата радост и най-голямата опитност е в служенето. И в бъдеще, когато няма да сме оковани от ограниченията на греховната си човешка същност, ще намерим още по-голяма радост и още по-голямо и възвишено преживяване в това служене.