ТРЯБВА ДА ПРОЯВЯВАМЕ ДОВЕРИЕ В БОГ

Трябва да проявяваме твърдо, непоколебимо доверие в Бога. Той забавя отговора на молитвите за да изпита вярата ни или искреността на желанията ни. Когато искаме според Неговото слово, трябва да вярваме обещанията Му и отправяме молитвите си с решителност, че няма да ни бъде отказано.