ТРЯБВА ДА СЕ УПОВАВАМЕ НА НЕГОВИТЕ ОБЕЩАНИЯ

 

Когато идваме при Него с вяра, всяка молитва влиза в сърцето Му. Когато се молим за благословение, трябва да вярваме, че го получаваме, и да му благодарим, че сме получили исканото. Тогава трябва да вършим задълженията си с увереността, че ще получим благословението, когато най-много имаме нужда от него. Научим ли това, ще знаем, че Бог отговаря на нашите молитви. Той желае да откликне изключително щедро, съответно с богатствата на Своята слава и чрез действието на Своята могъща сила.