Бог не работи със случайности. Търсете Го с усърдие в молитва. Той ще произведе впечатления върху вашия дух и  ще сложи думите Си във вашата реч. Божият народ трябва да бъде възпитаван да поставя доверието си в Бога, а не в човешки изобретения и несигурни знаци, за да познае волята на Бога по отношение на това, което го интересува. Исус се противопоставяше на Сатана с думите от Писанията. “Писано е…“ – каза Той. Сатана искаше от Христос да му даде едно чудо като знак за Божествеността Му. Но едно нещо струваше много повече от всички чудеса: доверие в това, което е казал Бог. Ето това е неоспоримия знак!

Словото на Бога е наш водач. Чрез това Слово ние сме станали мъдри за спасение. То трябва да бъде винаги в сърцата ни и на устните ни. “Писано е!” трябва да бъде нашата котва. Тези, които правят  Божието слово свой съветник, си дават реална сметка за слабостта на човешкото сърце. Затова тяхното сърце е винаги в молитва и те ще бъдат пазени от святи ангели.

Впечатленията и чувствата не са доказателства, че Господ ни води и управлява. Сатана може, ако му се позволи да произведе в нас чувства и впечатления, но те не са сигурни водачи.