ТРЯБВА

“Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.”
Лука 16:10 

Нашите работници трябва да станат живи посредници за разкриване на Божията цел в даденото им призвание да вършат Неговата работа. Словото на славното благовестие трябва да се проповядва в неговата божествена достъпност и простота… Ние трябва да даваме нагледен пример за евангелските принципи чрез делата на любовта и милосърдието, като помагаме на невежите, на болните, гладните и безпомощните. Но нашата работа не бива да се ограничава само с помагане на отхвърлените от обществото… Нека църквите се очистят от егоизма и гордостта и да станат богати с опитност на единство в Господа, за да окуражат сърцата на изпадналите в съмнение и да връщат в пътя на светлината всички, потънали в мъглата на неверието.