ТУК НА ТАЗИ ЗЕМЯ

“Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.” Йн.15:4

Тази земя е нашето училище, където трябва да бъдем опитани и изпитани дали сме годни да бъдем настойници на Христовата благодат. Силата на тази благодат трябва да действа в чадата на непослушанието, докато в тях не се оформи образът на самия Христос – надеждата на славата. Трябва да разкрием откровено, че сме се обърнали и променили, че сме преживели ново рождение преди да видим самото небе. Защо още сега не започнем да работим като смирени Христови ученици? О, колко безгранична е Неговата любов и благодат! Колко неоценима е цената на тази любов, проявена към падналия грешен човек! Христос е издигнал високо небесния стандарт, защото ни обича. Той ще вземе нашето естество и ще го направи подобно на Своето.