„Върнете се в крепостта, вие обнадеждени затворници; още днес възвестявам, че ще ти въздам двойно.“ (Зах.9:12)

Трябва да обучим душата си да се държи, здраво да се държи за богатите обещания на Христос. Господ Исус знае, че не е възможно за нас да устоим на многобройните изкушения на Сатана, освен ако получим небесна сила от Бога. Добре знае, че със собствените си човешки сили несъмнено ще се провалим. Затова ни е осигурил всичко, така че при всеки спешен случай и изпитание да прибегнем до Крепостта. Имаме обещание от устните Му, че няма да умрем. Всеки лично трябва да цени вярата, че ще получи от Него нещата, които е обещал.

Бог ще бъде за нас всичко, което Му позволим да бъде. Нашите апатични, бездушни молитви няма да ни донесат дарове от небето. О, как се нуждаем да настояваме в молитва! Искайте с вяра, чакайте с вяра, получавайте с вяра, радвайте се в надеждата, защото всеки, който търси, намира! Бъдете ревностни в това! Търсете Бога с цяло сърце! Хората влагат душа и ревност във всичко, което предприемат за временните неща, докато усилията им не се увенчаят с успех. С неуморна страст се учете да търсите богатите Божии благословения, които са обещани, и с решителни и ревностни усилия ще получите Христовата светлина, истина и изобилна благодат.

С искреност, с гладна душа, викайте пред Бога. Борете се с небесни същества, докато не получите победата. Оставете цялото си същество в Божиите ръце – душа, тяло и дух – бъдете Негов любящ и посветен инструмент, воден от Божията воля, контролиран от Неговия ум, вдъхновен от Неговия Дух.

Кажете на Исус нуждите си с искреност в душата. От вас не се иска да водите дълга дискусия с Бога, или да Му проповядвате, но със скърбящо за греховете си сърце да Му кажете: „Спаси ме, Господи, или загивам“. Има надежда за такива хора. Те ще търсят, ще молят, ще хлопат и ще намерят. Когато Исус отнеме бремето на греха, който притиска душата ви, ще преживеете блаженството на Христовия мир.