Живял някога един цар, който си поставил за цел да намери щастието. Търсил го на много места и в много дейности – покорил много народи, имал великолепен дворец, но така и не намирал бленуваното щастие. Един ден чул за един стар отшелник, който може да му каже тайната да бъде щастлив. Тогава той побързал да отиде при този отшелник, който живеел в една пещера в гората, и го накарал да му издаде своята тайна. След много увещавания, старият отшелник го повел по една тясна пътека към върха на една скалиста планина.
Високо някъде в планината, той му показал едно орлово гнездо и го попитал:
– Защо орелът е избрал да построи гнездото си толкова далеч от хората?
След като помислил малко, царят отговорил:
– Да се предпази от опасности.
– Правилно, отговорил отшелникът, последвай примера на този орел.   Привържи се към нещата, които са нависоко. Защото само в стъпките на Спасителя ще откриеш истинското щастие.
Старият отшелник бил прав – само когато насочим нашите мисли към “нещата горе”, ще намерим истинското щастие и покой.