ТЪРСЕТЕ ГОСПОДА

“Търсете Господа и Неговата сила. Търсете лицето Му винаги.” 1Лет.16:11

Когато се приближаваме към Бога със съкрушено сърце и с пълно упование във вярата, врагът, който непрекъснато иска да ви унищожи, ще бъде победен.

Обърнете се към Господа, вие, затворници на надеждата, потърсете сила от Него – живото Величие на небето. Изявете непоколебима, смирена вяра в Неговата сила и желание да спасява. От Христа извира живият поток на спасението. Той е изворът на живота и източник на всяка сила.