ТЯЛОТО ИЗИСКВА ГРИЖИ

Някои са в постоянна тревога, че храната им, колкото и проста и здравословна да е, би могла да бъде вредна за тях. На такива хора бих искала да кажа: Не мислете, че храната ще ви навреди, изобщо не мислете за нея. Яжте онова, което смятате, че е най-добро за вас, и когато сте помолили Господа да я благослови за подкрепа на тялото ви, вярвайте, че е чул молбата ви и бъдете спокойни.

От друга страна, понеже здравните принципи изискват от нас да се откажем от неща, които дразнят стомаха и подкопават здравето, не бива да забравяме, че твърде оскъдната храна уврежда кръвта. Организмът не се храни достатъчно и в резултат се получава лошо храносмилане и обща слабост.

Не винаги онези, които ядат малко, го правят от бедност, но често ¬ от невежество или небрежност, или поради погрешни разбирания за реформата в храненето.

Не прославяме Бога, като занемаряваме своя организъм или го увреждаме така, че да стане неспособен да Му служи. Грижата за тялото чрез приготвянето на вкусна и питателна храна е едно от първите задължения на домакинята.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“