ТЯСНАТА ПЪТЕКА

“Които познават Твоето Име, ще се уповават на Теб, защото Ти, ГОСПОДИ, не си изоставил тези, които Те търсят.” Пс.9:10

Съобразяването със света се възпрепятства и става невъзможно чрез послушанието спрямо принципа “Така казва Господ”. Евангелското освещение и преобразяването на душата, духа и тялото поставя нозете на всички практикуващи тази истина, върху тясната пътека на спасението, проправена от Господа за изкупените от Него. Съединени с Бога, те работят както Христос работеше за душите и телата на своите ближни.

Господ те призовава… да погледнеш на тези неща с поглед, просветен не от светската мъдрост, а от Святия Дух. Приеми поуките на Словото така, както са записани. Постави себе си там, където богатствата на небесната слава ще те окръжават отвсякъде със светлината си, защото там всички ще бъдат част от Христовата светлина.