ТЯСНО ОБЩЕНИЕ С БОГА

Трябва да облагородиш духа си, да станеш по-добър и по-сърдечен и да проявяваш несебелюбива доброжелателност. Необходимо е да доведеш душата си до по-тясно общение с Бога посредством искрена молитва и жива вяра. Всяка произнесена с вяра молитва издига молителя над обезсърчителните съмнения и човешките страсти. Молитвата дава мощ за нова битка със силите на мрака, за понасяне на изпитанията и трудностите с търпение като добри Христови войници.