УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ МЪЖЪТ И ЖЕНАТА

„Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.“ / Йоан 7:38/

Ако Божията воля се изпълнява, мъжът и жената ще се уважават един друг и ще укрепват любовта и доверието помежду си. Всичко, което руши мира и единството в семейството, трябва решително да се потиска, а да се подхранват вежливост и любов. Когато човек проявява дух на нежност, търпение и любов, ще се види, че същият дух се отразява върху самия него. Където владее Божият Дух, там не се говори за несъвместимост в брачната връзка. Ако Христос – надеждата на славата, наистина живее в сърцата, в дома ще има съгласие и мир. Пребъдващият в сърцето на жената Христос, ще е в съгласие с Христос, Който пребъдва в сърцето на мъжа. И двамата ще се стремят към жилищата, които Христос приготвя за тези, които Го обичат.