УВЕРЕНИ В УСПЕХА

“Господ е светлина моя и избавител мой…

Господ е сила на живота ми…” Пс.27:1

Пред развитието на Божието дело винаги ще има препятствия, но вие не се бойте. Нашият верен на завета Бог е съчетал Своето всемогъщество с нежността и любовта на грижовния пастир. Неговата сила е абсолютна, тя е залог за сигурното изпълнение на обещанията Му. Бог може да премахне всяка пречка, която спира напредъка на Неговото дело.