УВЕРЕНОСТ В ИЗПИТАНИЯТА

Хората, понесли най-големите скърби, са точно тези, които носят на другите най-голяма утеха и които разпръсквт слънчева светлина навсякъде, където отидат. Такива личности са били смекчени и изпълнени с благоухание чрез своите нещастия. Те не са загубили доверие в Бога, когато смущението ги е връхлетяло, но са се хванали още по-здраво за Неговата закриляща любов. Такива хора са живо доказателство за нежната грижа на Бога, Който допуска и мрака, и светлината и ни дисциплинира за наше добро.

Цялото небе се интересува от щастието на човека. Нашият небесен Баща не затваря източниците на радостта за всяко от Своите творения.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“