СИЛА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ СЕГА

  “и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” (Филипяни 3:9,10)

Божието Слово съдържа нашата застраховка “живот”. Да се яде плътта и да се пие кръвта на Божия Син означава да се изучава Словото и да се пренасят в живота всички негови повеления, които да изпълняват с послушание. Онези, които се хранят по този начин, ще станат съучастници на Божественото естество и ще бъдат едно в Христа. Те ще дишат святата атмосфера, в която душата единствено може да живее истински. Посветените на Бога носят в живота си сигурността на святите принципи и твърдата увереност в безсмъртието, което е тяхното наследство чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Тъй като земното тяло е подвластно на тление, то принципите на тяхната вяра ги поддържа, защото те са съучастници на Божественото естество. Поради възкресението на Христос от мъртвите, тези души се хващат здраво за обещаното им възкресение, в което имат наградата на вечния живот.